Revert "Section IDs added."
[sitka/doc/policy.git] / sitka.jpg
sitka.jpg