Typos fixed.
[sitka/doc/policy.git] / sitka.jpg
sitka.jpg